Optimization of Read-Only Memory Program Models Mapping into the FPGA Architecture

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Ivan Lopit
Miejsce: Cham
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part II
Redaktorzy: Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski
Strony od-do: 27-37
DOI: 10.1007/978-3-319-46586-9_3