2023

Prace licencjackie
 • Uwierzytelnienie głosowe w autoryzacji przy aplikacjach mobilnych
 • Analiza podejść algorytmicznych w konstruowaniu podpisów cyfrowych
 • Ochrona danych w sieciach lokalnych na różnych warstwach modelu OSI
 • Nowoczesne algorytmy kryptograficzne oparte o dynamiczne S-Box’y zależne od kluczy
 • Nowoczesne środki ochrony baz danych i zapobiegania wyciekom informacji
 • Realizacja serwisów uwierzytelniania w sieciach telekomunikacyjnych 5G
 • Uwierzytelnianie wiadomości z wykorzystaniem funkcji haszujących
 • Bezpieczna prywatna sieć komputerowa
 • Nowoczesne metody ochrony informacji w systemach i sieciach komputerowych
 • Uwierzytelnianianie urządzeń komputerowych za pomocą charakterystyk szumów wewnętrznych
 • Realizacja usług poufności w sieciach telekomunikacyjnych 5G
 • Ataki hackerskie oraz sposoby przeciwdziałania im
Prace magisterskie
 • System geoinformacyjny do nawigowania na terenach kampusów KUL działający na zasadzie rzeczywistości rozszerzonej
 • Interaktywna aplikacja sieciowa „Multimedialny asystent personalny” z funkcjonalnością rozpoznania mowy
 • Modelowanie surowego dźwięku z zastosowaniem WaveNet
 • System informatyczny wspomagający działalność logistyczną przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie platformy programistycznej .NET do szyfrowania i kompresji danych w aplikacji desktopowej

2022

Prace licencjackie
 • Oprogramowanie do bezpiecznej wymiany informacji przez Internet z wykorzystaniem algorytmu RSA
 • Budżetowy autonomiczny system do monitorowania terenu z wykorzystaniem czujników i wideorejestratorów
 • Aplikacja w architekturze klient – serwer do szyfrowania treści stron internetowych