Drodzy studenci!

 

W okresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 zajęcia będą przeprowadzone w następujący sposób:

 

==================================================

"Systemy Operacyjne"

  1. Materiały wykładów będą dostarczone Wam do opracowania w trakcie semestru.
  2. Wykłady będą odbywać się zgodnie z harmonogramem w trybie telekonferencji zdalnych przez MS Teams.
  3. Dla udziału w wykładach proszę używać kod zespołu (kod nadawany jest w Sekretariacie Wydziału).

Pliki z materiałami wykładów są dostępne do pobrania we wkładce "pliki" zespołu w MS Teams

 

 

==================================================

"Operating Systems"

 

Dear students!

 

In the period of counteracting with the spread of SARS-Cov-2 virus, we will conduct our work as follows:

  1. Materials for lectures will be provided for your study.
  2. Lectures will be conducted according to the schedule in a remote teleconference mode via MS Teams.
  3. To participate in the lectures, please use the command code (the code is given in the Faculty Secretariat).

I believe that this difficult time will not last long and we will be able to return to the usual mode of work at the University as soon as possible.

 

I wish a good health and productive studying for everyone!

 

The files with materials of lectures and classes are available to download in an inset "files" of the team in MS Teams

 

==================================================

"Sieciowe technologie ochrony danych"

 

Zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w trybie telekonferencji zdalnych przez MS Teams.

 

Dla udziału w zajęcieach proszę używać kod komendy (kod nadawany jest w Sekretariacie Wydziału).

Pliki z wytycznymi co do wykonania pracy są dostępne do pobrania we wkładce "pliki" zespołu w MS Teams

 

==================================================

"Systemy multimedialne" (seminarium i pracownia dyplomowa)

 

Zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w trybie telekonferencji zdalnych przez MS Teams.

 

Dla udziału w zajęcieach proszę używać kod komendy (kod nadawany jest w Sekretariacie Wydziału).

Pliki z wytycznymi co do wykonania pracy są dostępne do pobrania we wkładce "pliki" zespołu w MS Teams

 

==================================================

 

Konsultacje

 

W okresie semestru cotygodniowe konsultacje będą odbywać się przez MS Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afaa9ff1e11b74b01a73f8506c769f1ab%40thread.tacv2/conversations?groupId=13550285-ff5d-4c52-a74d-baefdb5fbfc4&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

 

Konsultacje będą odbywać się w poniedziałki o godz. 10:50 – 12:30.

 

Kod pla dołączenia: lwaa652

 

Życzę dobrego zdrowia i produktywnego szkolenia dla wszystkich!

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021 10:18