"Operating Systems"

Preliminary information:

_os_title

Lectures:

os_lecture_1

os_lecture_2

os_lecture_3

 

Classes:

_os_classes_title

os_00_lab

os_01_lab

os_02_lab

os_03_lab

 

==================================================

 

"Sieciowe technologie ochrony danych"

Obszary_dzialania

 

 

==================================================

 

"Systemy Operacyjne"

Informacje wstępne:

 

 

Wykłady:

sop_wyklad_1

sop_wyklad_2

sop_wyklad_3

 

Ćwiczenia:

_sop_cwicz_title

OS_00_lab-1

sop_00_lab

sop_01_lab 

sop_02_lab

SOp_03_lab

 

==================================================

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019 08:47