Paulina Mazurkiewicz

202120192018
2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2014

 • La relation concept - terme sur l'exemple de la terminologie du mariage dans le Code de Droit Canonique
  [Relacja pojęcie-termin na przykładzie terminologii małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego]

  [w:] Rassegna Italiana di Linguistica Applicata

 • Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
  2013


  Organizacja konferencji krajowej  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  2012


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  2011