Paulina Mazurkiewicz
dr Paulina Mazurkiewicz
adiunkt - Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: paulina.mazurkiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6926-7104