Paulina Mazurkiewicz

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół terminologii pojętej jako gałąź językoznawstwa badająca języki specjalistyczne. Szczególnie interesuje mnie teoria terminologii oparta na arystotelesowskiej triadzie: byt - myśl - język i jej polemika z tradycją de Saussure'a. Moje badania dotyczą również leksykologii specjalistycznej w jej ścisłym powiązaniu ze składnią. W węższym zakresie porównuję wyrażanie pojęć związanych z małżeństwem i rodziną we francuskim i polskim języku prawa na podstawie Code civil i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

 

Mes centres d’intérêt se concentrent autour de la terminologie considérée en tant que branche de la linguistique examinant les langues spécialisées. Je m’intéresse tout particulièrement à la théorie de la terminologie basée sur la triade aristotélicienne : être - concept - langue et à sa polémique avec la tradition de Saussure. Mes recherches se focalisent également sur la lexicologie spécialisée dans ses liens étroits avec la syntaxe. Dans le sens plus étroit, je compare l’expression des concepts relatifs au mariage et à la famille dans les langues de droit française et polonaise à partir du Code civil et du Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Code de la famille et de la tutelle).

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020 19:24