Paulina Mazurkiewicz

La linguistique de corpus et la traduction
[Corpus linguistics and translation studies]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)