Paulina Mazurkiewicz

Vers de nouvelles perspectives de la recherche terminologique en Pologne
[Towards new perspectives in terminology research in Poland]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Romanica Cracoviensia (ISSN: 1732-8705)
Rok wydania: 2011
Tom: 11
Strony od-do: 282-291
Streszczenie: Terminologia jako dyscyplina językoznawcza rozwija się w krajach frankofońskich dynamicznie i różnorodnie. Ta mnogość koncepcji jest wynikiem rozdźwięku pomiędzy podejściem onomazjologicznym proponowanym przez Eugena Wüstera, twórcę współczesnej terminologii, a podejściem semazjologicznym bronionym przez językoznawców, dla których nie pojęcie, lecz termin stanowi główny przedmiot terminologii. Autorka proponuje jednak pogodzenie tych dwóch metod niezbędnych do badań terminologicznych w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki temu przyczynia się do rozwoju terminologii w Polsce, poprzez proponowaną metodologię, a także przedmiot badań, jakim jest denominacja struktury pojęciowej ‘rodziny’ w języku francuskim i polskim.
Słowa kluczowe: terminologia, onomazjologia, semazjologia, pojęcie, termin
Dostęp WWW: http://www.wuj.pl/page,art,artid,1149.htmlCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paulina Mazurkiewicz",
title = "Vers de nouvelles perspectives de la recherche terminologique en Pologne",
journal = "Romanica Cracoviensia",
year = "2011",
pages = "282-291"
}

Cytowanie w formacie APA:
Mazurkiewicz, P. (2011). Vers de nouvelles perspectives de la recherche terminologique en Pologne. Romanica Cracoviensia, 282-291.