Paulina Mazurkiewicz

prace redakcyjne
[editorial work]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)