Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

2008

Prace magisterskie
 • Narracyjność w "Moraliach" Wacława Potockiego
 • Proza jako mowa wiązana na przykładzie "Żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja.
 • Retoryczność poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
 • Theatrum sarmackie w "Opisie obyczajów za panowania Augusta III" Jędrzeja Kitowicza.

2007

Rozprawy doktorskie
 • Nieznany osiemnastowieczny przekład Pensees Blaisea Pascala. Studium monograficzne
Prace magisterskie
 • Edward Porębowicz - modernistyczny badacz literatury dawnej
 • Barokowe wiersze enumeracyjne.

2006

Rozprawy doktorskie
 • Klemens Bolesławiusz. Zarys monograficzny
Prace magisterskie
 • Kształtowanie się poetyki gawędy w diariuszu Samuela Maskiewicza
 • Obcość, dziwność, tajemnica w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska.
 • Kreacja poety we "Fraszkach" Jana Kochanowskiego
 • Semantyka światła i ognia w "Roksolankach" Szymona Zimorowica
 • Poetyckie obrazy ruchu w poematach epickich Stanisława Herakliusza Lubomirskiego ("Tobiasz wyzwolony" i "Orfeusz")
 • Formy kolędowe w wybranych kancjonałach benedyktyńskich
 • Tradycja literacka w "Erotykach" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
 • "Człowiek poczciwy" w "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja, czyli "biografia bezimiennego bohatera".

2005

Rozprawy doktorskie
 • Peryferie poetyki. Dyskurs metapoetycki i świadomość literacka Wacława Potockiego na podstawie Ogrodu Fraszek i Moraliów
Prace magisterskie
 • Komizm w pieśniach karmelitańskich z XVII i XVIII wieku.
 • Świat rzeczy w liryce Jana Andrzeja Morsztyna
 • Estetyka cudowności w "Jerozolimie wyzwolonej" Tassa - Kochanowskiego.