Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

2012

Prace magisterskie
 • Nagrobki grzeszników. Studium z dziejów adoksografii staropolskiej.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Wizerunek niewiasty w twórczości Mikołaja Reja w kontekście parenezy renesansowej
Prace magisterskie
 • Wacława Potockiego cykle funeralne na śmierć dzieci.
 • Polski przekład traktatu Justusa Lipsjusza "De calumnia oratio".
 • Delectatio morosa w "Historyjach świeżych i niezwyczajnych" Michała Jurkowskiego.
 • Obraz miłości w "Filomachijej" Hieronima Morsztyna.

2010

Rozprawy doktorskie
 • Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku
Prace magisterskie
 • Edycja krytyczna "Jeftego" Jana Zawickiego.
 • Karykatura wojny w wybranych komediach sowizdrzalskich
 • Elementy mistyczne w "Pobożnych pragnieniach" Aleksandra Teodora Lackiego
 • Elementy "ars memorativa" w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja.
 • Jana Kochanowskiego "rymy, które wolniejszymi żartami uczciwych czytelników odrażały".
 • Kategoria prywatności w dziennikach podróży Jakuba Sobieskiego

2009

Prace magisterskie
 • Schematy wątków i postaci w wybranych komediach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.
 • Opis państwa moskiewskiego w pamiętnikach Samuela Maskiewicza i Stanisława Niemojewskiego.
 • Niemcy i Polska w "Sowiźrzale krotochwilnym i śmiesznym"
 • Miłość jako gra w "Listach" Jana III i Marysieński Sobieskich.
 • Wojna nieheroiczna w liryce Zbigniewa Morsztyna.
 • Barokowa elegia pokutna

2008

Prace magisterskie
 • Sprawy miłosne w "Ogrodzie fraszek" Wacława Potockiego.