2020
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2019


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


2017


Stypendium w ramach programu Erasmus


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Udział w festiwalu nauki


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2013

 • Молодежь в поисках смысла жизни. Несколько замечаний о переводе аксиологической лексики (на материале польско-русских переводов)
  [Młodzież w poszukiwaniu sensu życia. Kilka uwag o przekładzie leksyki aksjologicznej (na materiale przekładów polsko-rosyjskich)]

 • 2012

 • Religionim jako jednostka jezyka religijnego – zagadnienia przekładu z języka polskiego na język rosyjski
 • Kontekst kulturowy w przekładzie leksyki religijnej (na materiale polsko-rosyjskim)


 • Udział w festiwalu nauki


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany