dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
adiunkt - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.widel-ignaszczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9250-1774