2021

Prace licencjackie
 • Rosyjsko-polska terminologia techniczna w leksykografii i w tekstach paralelnych (na przykładzie maszyn do pisania)
 • Językowy obraz Polski w rosyjskich mediach i Rosji w mediach polskich na przykładzie audycji radiowych
 • Rosyjsko-polska terminologia fryzjerska na materiale paralelnych blogów specjalistycznych – glosariusz i analiza lingwistyczna
 • Listy pasterskie arcybiskupa Paolo Pezzi – analiza lingwistyczna
 • Leksyka religijna islamu w języku rosyjskim na materiale stron internetowych: Информационное агентство "IslamNews" oraz Islam-Today.ru
 • Polski przekład powieści Zryw. Grać, aby żyć Dmitrija Rusa – wybrane problemy translatorskie

2020

Prace magisterskie
 • Przekład leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski na materiale czasopisma katolickiego „Miłujcie się!”
 • Frazeologizmy biblijne we współczesnej publicystyce rosyjskiej
 • Rosyjsko-polska terminologia turystyczna na materiale branżowych tekstów paralelnych
 • Leksyka podstandardowa w przekładzie na język polski powieści Pożegnanie z Matiorą Walentina Rasputina
 • Przekład podręcznikaTeoria gier Victora Bakhtina z języka rosyjskiego na język polski – strategie i metody pracy tłumacza
 • Cechy leksykalne i składniowe języka bohaterów serialu animowanego Masza i niedźwiedź oraz sposoby ich przekładu na język polski

2018

Prace licencjackie
 • Pole semantyczne "Kościół" we współczesnym języku rosyjskim na materiale publikacji "Свет и жизнь"
 • Związki wyrazowe związane z ubezpieczeniem medycznym w współczesnym języku rosyjskim
 • Narząd wzroku jako obiekt opisu terminologicznego i lingwokulturowego.
 • Leksyka nienormatywna w tekstach rosyjskiego rapu
 • Pola semantyczne leksyki związanej z obrzędowością. Na materiale powieści "Жили - были старик со старухой"
 • Charakterystyka słownictwa związanego ze skautingiem we współczesnym języku rosyjskim
 • Język współczesnych rosyjskich reklam prasowych -analiza gramatyczna i leksykalna
 • Rosyjska leksyka z dziedziny malarstwa - między językiem ogólnym a specjalistycznym