Droga naukowa:

 

1999 -2004  studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

Praca magisterska "Rzeczowniki z sufiksem -anka  (-'anka) we współczesnym języku rosyjskim" napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Michała Łesiowa.

2002  Certyfikat „Język rosyjski w biznesie” oraz semestralne  stypendium w Instytucie im. A.S. Puszkina w Moskwie.

2003-2004 studia podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego na Wydziale Pedagogicznym na kierunku Historia i Wiedza o Społeczeństwie.

2004 - 2010 dzienne studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Rozprawa doktorska  "Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski" przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Romana Lewickiego. -

- stopień naukowy doktora - 16.06.2011.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2017 20:31