2014

Prace licencjackie
 • Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej małżonków u podstaw zdrady małżeńskiej
 • Wizerunek kobiety w reklamie
 • Asertywność w przestrzeni medialnej
 • Komunikacja interpersonalna i medialna w wychowaniu dzieci do życia seksualnego
 • Telefon komórkowy a kultura mobilna współczesnej młodzieży
 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie zrekonstruowanej
 • Klimat porozumiewania się w małżeństwie przed i po aborcji.
 • Subkultura hejterów we współczesnej przestrzeni medialnej
 • Cyber-exploitation w relacjach dorosłych
 • Muzykoterapia jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

2013

Prace licencjackie
 • Piłka nożna w relacjach społecznych
 • Second Life w grze internetowej World of WarCraft
 • Nowe technologie komunikacyjne w szkole i rodzinie
 • Wizerunek medialny szkół rodzenia w Polsce
 • Obraz jako forma przekazu w komunikacji osób niepełnosprawnych
 • Oddziaływanie reklam telewizyjnych na osobowość dzieci w wieku szkolnym.
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procecach perswazji i manipulacji.
 • Mobbing w środowisku pracy

2012

Prace licencjackie
 • Subkultury medialne
 • Współczesne mass media wobec kwestii odżywiania