2012

Prace licencjackie
 • Dzieci w przestrzeni nowych mediów
 • Komunikacja w podkulturze więziennej
 • Formy przekazu bajek na podstawie "Winnie the Pooh'' Alana Alexandra Milne'a.
 • Wpływ kampanii społecznych na społeczeństwo
 • Agresja jako zaburzenie komunikacji międzyludzkiej

2011

Prace licencjackie
 • Zjawisko siecioholizmu jako nowej formy uzależnienia
 • Pozytywne oddziaływanie telewizji na życie rodziny
 • Proces porozumiewania się w rodzinach muzułmańskich
 • Zjawisko sextingu jako nowej formy przemocy
 • Stalking jako nowa forma przemocy
 • Oddziaływanie multimediów na dzieci w wieku młodszym szkolnym
 • Komunikacja masowa w postkomunistycznej demokracji na przykładzie Ukrainy
 • Reklama działań wolontariatu na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"
 • Pornografia w reklamie

2010

Prace licencjackie
 • Męskie i kobiece style ekspresji.
 • Ojcostwo w świecie portali internetowych.
 • Szkody wywołane używaniem i nadużywaniem mediów.
 • Telewizja jako środowisko wychowawcze.
 • Magia w osobowości rozwoju dziecka w oparciu o serię książek Joanne Kathleen Rowling Harry Potter.
 • Różnice i podobieństwa w stylu komunikacji kobiet i mężczyzn.