Grzegorz Wesołowski

20212020
2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Organizacja konferencji krajowej
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyStaż finansowany ze środków własnych2013


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym