Grzegorz Wesołowski

2019

Prace licencjackie
  • Usługa Private Banking na przykładzie mBank
  • Zewnętrzny wizerunek banków komercyjnych jako pracodawców w opiniach osób w wieku mobilnym.
  • Sposób postrzegania bankowości elektronicznej przez osoby w wieku mobilnym
  • Czynniki decydujące o wyborze oferenta usług bankowych w opiniach osób z pokolenia Y