Grzegorz Wesołowski

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskałem w 2016 roku. Przygotowana przeze mnie rozprawa doktorska nt. „Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów” została obroniona na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk.

W roku 2013 ukończyłem studia podyplomowe z zakresu rachunkowości organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


Moje zainteresowania naukowe w głównej mierze obejmują następujące zagadnienia:
1. Marketing (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu bankowego i marketingu personalnego),
2. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa,
3. Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy,
4. Zarządzanie relacjami z klientem.

Wymienione zainteresowania znajdują odzwierciedlenie w moich publikacjach naukowych, tematyce promowanych prac licencjackich oraz licznych działaniach mających na celu popularyzowanie nauki.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2019 01:55