Grzegorz Wesołowski
dr Grzegorz Wesołowski
Adiunkt - Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.wesolowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4111-8414