2023


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja działu czasopisma naukowego

Stypendium w ramach programu Erasmus2022
Redakcja działu czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Recenzja artykułu naukowego

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowegoWykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE


Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa


Wyróżnienie krajowe


2021
Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Redakcja działu czasopisma naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa


Członkostwo w radzie naukowej instytucji
2019

Redakcja działu czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


Członkostwo w radzie naukowej instytucji


Odznaczenie krajowe państwowe


2018
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Redakcja działu czasopisma naukowego

Odznaczenie krajowe państwowe2016

Stypendium w ramach programu ErasmusOdznaczenie krajowe państwowe


2015
Hasło słownikowe

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwaCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


20142013
Stypendium w ramach programu ErasmusWykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa


Usługi eksperckie w krajuCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe2012Redakcja działu czasopisma naukowego
2011


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Stypendium w ramach programu Erasmus


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2009Stypendium w ramach programu Erasmus200720052000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1997


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie