2016

Prace magisterskie
 • Myślenie twórcze dzieci i młodzieży a idea książek Keri Smith: "Zniszcz ten dziennik", "Zniszcz ten dziennik wszędzie", "To nie książka"
 • Zespół Pieśni i Tańca "Roztocze" w Tomaszowskim Domu Kultury i jego działalność animacyjno- kulturalna.
 • System wartości współczesnej młodzieży licealnej na podstawie badań uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
 • Wybrane metody terapii pedagogicznej w pracy z uczniem dyslektycznym w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Studium przypadku
 • Formy edukacji tanecznej jako przykład działalności animacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie
 • Znaczenie dorobku literackiego Roberta Karwata w biblioterapii.

2013

Prace magisterskie
 • Wartości i antywartości literatury fantasy. Na przykładzie cyklu książek o Harry'm Potterze J. K. Rowling.
 • Animacja społeczno-kulturalna na podstawie działalności wybranych grup młodzieżowych w parafii WNMP w Biłgoraju (w latach 2006-2012).
 • "Formy aktywności kulturalnej mieszkańców regionu Ślaska Cieszyńskiego w latach 2005-2010"
 • Teatr w szkole. Pedagogiczne aspekty funkcjonowania szkolnych grup teatralnych w lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych
 • Poezja śpiewana jako forma wychowania przez sztukę (na przykładzie działalności Domu Kultury w Iłży)
 • Porównanie obrazów kobiety i mężczyzny w wybranych bajkach Walta Disney'a i cyklu filmowym Shrek - implikacje pedagogiczne.
 • Samotne ojcostwo na przykładzie filmów: "Tato" Macieja Ślesickiego oraz "Jestem Sam" w reżyserii Jessie Nelson
 • Działalność animacyjno-kulturalna Uniwersytetu Ludowego w Gończycach i jego rola w aktywizacji społecznej mieszkańców
 • Mobilna Rekreacja Muzyczna i jej zastosowanie w profilaktyce stresu na przykładzie badań własnych
 • Obraz Jana Pawła II w literaturze dziecięcej i opinii uczniów na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej numer 1 w Puławach

2011

Prace magisterskie
 • Problemy współczesnej młodzieży na podstawie wybranych powieści Marty Fox
 • Problemy dziecka osieroconego na przykładzie wybranej literatury (L.M.Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza", F.H.Burnet "Tajemniczy Ogród", J.M.Barrie "Piotruś Pan"
 • Postawy narzeczonych wobec nauki Kościoła Katolickiego w zakresie małżeństwa i seksu (na podstawie badań własnych)
 • Relacje młodzieży z rówieśnikami i dorosłymi w wybranych utworach Kornela Makuszyńskiego