Dydaktyka (aktualne i historyczne zajęcia dydaktyczne):

 

 • Edukacja literacka i teatralna - seminarium magisterskie
 • Edukacja literacka i teatralna - seminarium licencjackie, zastępstwo, 2011/12
 • Literatura dla dzieci - wykład (studia stacjonarne i e-pedagogika)
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze - wykład
 • Pedagogika kultury - wykład (studia stacjonarne i e-pedagogika)
 • Teoretyczne podstawy animacji kultury - wykład
 • Wprowadzenie do teatrologii - wykład fakultatywny
 • Kultura polska i europejska - wykład fakultatywny
 • Literatura dla dzieci i młodzieży - wykład (studia stacjonarne i kurs e-learningowy na e-pedagogice), studia doktorancie
 • Edukacja regionalna - wykład
 • Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny - ćwiczenia fakultatywne
 • Emisja głosu - ćwiczenia
 • Elementy dydaktyki i emisja głosu - ćwiczenia
 • Wybrane zagadnienia pracy z uczniem zdolnym - ćwiczenia
 • Ewaluacja działań pedagogicznych - konwersatorium
 • Edukacja wielo- i międzykulturowa - wykład, od 2012/13
 • Teatr dla dzieci i młodzieży - ćwiczenia fakultatywne (pedagogika studia stacjonarne, e-pedagogika, kulturoznawstwo)
 • Animacja kultury - wykład: pedagogika, dziennikarstwo, studia doktoranckie (do 2012  jako wykład, od 2012/13 ćwiczenia)
 • Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych - ćwiczenia
 • Podstawy arteterapii  z elementami metodyki - ćwiczenia
 • Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej - ćwiczenia
 • Komunikacja i kultura języka - konwersatorium
 • Biblioterapia - warsztat
 • Metodyka rozwijania czytelnictwa i biblioterapii w pracy z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi - ćwiczenia
 • Metody terapii pedagogicznej - ćwiczenia
 • Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej - konwersatorium
 • Ewaluacja działań pedagogicznych - konwersatorium
 • Metodyka kształcenia zintegowanego - ćwiczenia, od 2010/11
 • Podstawy antropologiczno-etyczne pedagogiki zabawy - wykład, 2009/10
 • Antropologia kulturowa - implikacje pedagogiczne - wykład, od 2009/10
 • Pedagogiczna analiza dzieła literackiego - konwersatorium
 • Praktyka dyplomowa - studia magisterskie
 • Edukacja literacka i teatralna (studia jednolite magisterskie) - proseminarium i seminarium magisterskie, zastępstwo

 

 

Zob. galerię:Smile

animacja

 

                                       
  Dni Majdanka_11 

 

teatr

 

 

Teatr2 

 

 

 

 

 

 

Metodyka

 

                                                                   Smile

 

Edukacja teatralna

 

 

 

 

 

http://www.kul.pl/gal_11536.html 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2021 00:08