2020

Prace licencjackie
 • Równowaga między pracą i życiem a satysfakcja z pracy
Prace magisterskie
 • Inteligencja emocjonalna i poziom stresu zawodowego wśród nauczycieli. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej
 • Wybrane uwarunkowania przekonania studentów o skutecznym wejściu na rynek pracy
 • Motywacja osiągnięć, inteligencja emocjonalna a poczucie satysfakcji z kariery u sportowców
 • Wypalenie zawodowe i inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej
 • Przywiązanie do organizacji jako mediator relacji między dopasowaniem do organizacji a satysfakcją z pracy wśród nauczycieli
 • Obecność logotypu marek odzieżowych na ubraniu, a postrzegany profesjonalizm i prognozowana przydatność zawodowa kandydata
 • Dopasowanie w relacji przełożony- podwładny, przywiązanie do organizacji a intencja do odejścia
 • Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej dla zależności proaktywności z zaangażowaniem w pracę
 • Źródła stresu zawodowego, wypalenie zawodowe, a interakcja praca-dom u nauczycieli- analiza wzajemnych związków
 • Poczucie umiejscowienia kontroli jako moderator związku między wsparciem społecznym a poczuciem wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek
 • Dopasowania, satysfakcja z pracy, poczucie jakości życia
 • Dopasowanie w relacji podwładny - przełożony jako moderator związku satysfakcji z pracy i zachowań proaktywnych w miejscu pracy
 • Dopasowanie w relacji przełożony-podwładny, zaangażowanie w pracę a zachowania kontrproduktywne w pracy
 • Dopasowanie w relacji przełożony - podwładny, zaangażowanie w pracę a wydajność pracy
 • Czarna triada osobowości, praca emocjonalna a satysfakcja z pracy
 • Wpływ stresu i umiejscowienia kontroli na wypalenie zawodowe u fizjoterapeutów
 • Pośrednicząca rola samoskuteczności we wpływie stresu na wypalenie zawodowe wśród strażaków

2019

Rozprawy doktorskie
 • Funkcjonowanie w sytuacji pracy wielozadaniowej o charakterze poznawczym i emocjonalnym
Prace magisterskie
 • Wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę oraz poczucie umiejscowienia kontroli u pracowników małych i średnich przedsiębiorstw