2022Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim

Odznaczenie krajowe państwowe


2021
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Organizacja konkursów i olimpiad


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2019

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej2016


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2014
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoRecenzja książki naukowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
2013

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
2012Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2011
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Stypendium finansowane przez uczelnię


2010

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2008
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2007Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2006
Nagroda wewnętrzna
2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2004Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych


2003
2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2000

 • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Rozburzone gniazdo” Janka Kupały. Próba analizy porównawczej

 • 1999


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1998

 • Motywy wędrówki i wędrowca w poezji „Białowieżan”,
  [w:] ACTA ALBARUTHENICA

 • Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1997
  1996

 • Motywy wędrówki i wędrowca w poezji „Białowieżan”,

 • 1995

 • Białowieża w poezji Alesia Barskiego