Recenzja w przewodzie doktorskim
[Review of doctoral dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Alsztyniuk
Tytuł publikacji: Problem autobiografizmu w twórczości Janki Bryla
Nazwa jednostki: Katedra Filologii Białoruskiej, Uniwersytet w Białymstoku