Aspekty etyczne literatury rosyjskiej XX i XXI wieku
[Ethical aspects of 20th and 21st century Russian literature]

Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa

Nazwa jednostki: MNiSW