[Rec.:] Arnold McMillin, Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century, The Modern Humanities Research Association, London 2015, 191 s.
[[Rev.:] Arnold McMillin, Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century, The Modern Humanities Research Association, London 2015, 191 s.]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Białorutenistyczne (ISSN: 1898-0457)
Rok wydania: 2017
Tom: 11
Strony od-do: 320-327
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/sb/article/download/6049/4866
DOI: 10.17951/sb.2015.9.320