Recenzent w przewodzie doktorskim
[.]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Edyta Moskowicz
Tytuł publikacji: Fenomen współczesnej ukraińskiej prozy kobiecej w perspektywie Gender Studies (Oksana Zabużko, Maria Matios, Irena Karpa, Switłana Pyrkało)