Kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej.

 

KONSULTACJE W SESJI LETNIEJ ROKU AKAD. 2018/2019

17.06 (PONIEDZIAŁEK) 12.30-14.00 CN-009

24.06 (PONIEDZIAŁEK) 12.30-14.00 CN-009

W lipcu konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem formularza kontaktowego na e-kul lub poczty elektronicznej beata.siwek@kul.pl

 

 

 

 Kariera naukowa

 1989-1994 studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat pracy magisterskiej: Problematyka miłości i śmierci w poezji Maksima Bahdanowicza. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Łużny

1994-1998 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Temat pracy doktorskiej: Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

2012 doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa. Specjalność: literaturoznawstwo wschodniosłowiańskie, teatr i dramat białoruski. Temat rozprawy habilitacyjnej: Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze.

 

Pełnione funkcje

Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Sekretarz "Roczników Humanistycznych KUL. Seria: Słowianoznawstwo" w latach 2002-2008

Członek komitetu redakcyjnego "Studiów Białorutenistycznych"

Członek rady programowej "Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych" 

Członek komitetu redakcyjnego "Roczników Humanistycznych KUL. Seria: Słowianoznawstwo"

Członek komitetu redakcyjnego "Białorutenistyki Białostockiej"

 

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2019 19:00