Kierownik Katedry Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej.

 

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

CZWARTEK 12.30-14.00 CN-009

Kontakt możliwy poprzez Skype, Messenger oraz pocztę elektroniczną

e-mail: beata.siwek@kul.pl

 

Koordynator kierunków filologia słowiańska i lingwistyka stosowana

 

DYŻUR W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

ŚRODA 14.00-15.00 CN-009

 

 Kariera naukowa

 1989-1994 studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat pracy magisterskiej: Problematyka miłości i śmierci w poezji Maksima Bahdanowicza. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Łużny

1994-1998 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Temat pracy doktorskiej: Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża" wobec problematyki ojczyźnianej. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

2012 doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa. Specjalność: literaturoznawstwo wschodniosłowiańskie, teatr i dramat białoruski. Temat rozprawy habilitacyjnej: Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze.

 

Pełnione funkcje

Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Sekretarz "Roczników Humanistycznych KUL. Seria: Słowianoznawstwo" w latach 2002-2008

Członek komitetu redakcyjnego "Roczników Humanistycznych KUL. Seria: Słowianoznawstwo"

Członek komitetu redakcyjnego "Białorutenistyki Białostockiej"

 

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2020 15:49