2018

Prace magisterskie
 • Obraz rodziny w twórczości prozatorskiej Jewhena Hucało

2017

Prace magisterskie
 • Obraz mężczyzny w nowym dramacie rosyjskim
 • Przestrzeń w dramatach Mikołaja Gogola i Antoniego Czechowa (na wybranych przykładach)
 • Moskiewski Teatr Dramatu i Komedii na Tagance. Próba monografii.
 • Didaskalia w dramaturgii Antoniego Czechowa i Nikołaja Kolady
 • Dramaturgia Nikołaja Rudkowskiego w aspekcie literackim i teatralnym.
 • W poszukiwaniu prawdy. Twórczość dramaturgiczna Aleksandra Wampiłowa.
 • Twórczość Mikołaja Gogola na scenach rosyjskich.

2016

Prace magisterskie
 • Święty Jozafat Kuncewicz w dziejach cerkiewnej Unii Brzeskiej
 • Płatonow Antoniego Czechowa na scenach rosyjskich i polskich. Z problemów recepcji teatralnej.
 • Problem tożsamości osobowej w sztukach Taniec Delhi i Tlen Iwana Wyrypajewa.
 • Dni Turbinów Michaiła Bułhakowa w aspekcie literackim i teatralnym.
 • Rosyjski dramat romantyczny w kontekście tradycji dramatu europejskiego ( na przykładzie twórczości Aleksandra Puszkina i Michała Lermontowa)

2015

Prace magisterskie
 • Od tekstu do spektaklu. "Trzy siostry" i "Wiśniowy sad" Antoniego Czechowa w wybranych realizacjach teatralnych.
 • Metamorfozy kobiecości. Techniki kreacji postaci kobiecych w dramatach "Czajka", "Trzy siostry" i "Wiśniowy Sad" Antoniego Czechowa.
 • Studium samotności i tęsknoty. Kreacje kobiece w wybranych dramatach Nikołaja Kolady.