20182017Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2015


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2014


2013Prezentacja na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2012Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej
20112010

Członkostwo w radzie naukowej instytucji


20092008


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej