Demonstrative or article? The case of ten in Polish

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 7-20
Streszczenie: Niniejszy artykuł omawia składniowy status polskiego zaimka wskazującego ten w ramach teorii gramatykalizacji. W pierwszej części artykułu zostały ustalone kryteria formalne (morfoskładniowe) i semantyczne pomocne w odróżnianiu zaimków wskazujących od przedimków. Następnie przedstawione zostały argumenty potwierdzające status zaimka wskazującego omawianego elementu. Ostatnia część artykułu jest poświęcona przedimkowym właściwościom zaimka ten. Pomimo że podstawową funkcją tej części mowy jest funkcja zaimka wskazującego, artykuł pokazuje, że ten zdradza również cechy przedimkowe szczególnie w potocznym języku polskim.
Słowa kluczowe: gramatykalizacja, zaimki wskazujące, przedimki, mówiony polski, kryteria semantyczne, kryteria formalne
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RH2015z11_007-020_Bartnik.pdf
DOI: 10.18290/rh.2015.63.11-1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Bartnik",
title = "Demonstrative or article? The case of ten in Polish",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2016",
number = "11",
pages = "7-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bartnik, A. (2016). Demonstrative or article? The case of ten in Polish. Roczniki Humanistyczne, 11, 7-20.