translation of course syllabi and study programmes into English

Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych