Resumptive pronouns in coordination in the history of English

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Linguistics through time and space
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II