Determiners and possessives in Old English and Polish

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Amsterdam, Philadelphia
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Advances in the syntax of DPs : strucure, agreement, and case
Redaktorzy: Anna Bondaruk, Gréte Dalmi, Alexander Grosu
Strony od-do: 247-266