On nominative resumptive pronouns in Old and Middle English

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Frankfurt am Main, New York
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Studies in Middle English: words, forms, senses and texts
Strony od-do: 71-86