2019
2018

 • La famiglia cattolica come un baluardo vita religiosa
  [Rodzina katolicka forpocztą życia religijnego ]
 • L’impegno della Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina volto a sostenere i geco-cattolici
  [Zaangażowanie Kościoła łacińskiego na Ukrainie na rzecz wsparcia dla grekokatolików ]


 • 2017  2016


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2013

  Odznaczenie krajowe resortowe