dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wlodzimierz.osadczy_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9292-8313