2017

Rozprawy doktorskie
 • Województwo wołyńskie w kontekście polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1921-1939)
Prace magisterskie
 • Sytuacja rodziny polskiej w czasach PRL.
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie.Działalność na rzecz rodzin i osób głuchoniewidomych w Polsce.
 • Dyskusje społeczne wokół problemu eutanazji.

2016

Prace magisterskie
 • Wpływ kryzysu ojcostwa na rozwój dziecka.
 • Związki homoseksualne w kontekście współczesnej dyskusji o rodzinie
 • Problemy współczesnej edukacji przedszkolnej w Polsce
 • Rodzina w Trzeciej Rzeszy.
 • Katolickie wzorce świętości życia rodzinnego
 • Proces wychowawczy w Lwowskim Seminarium Duchownym Świętego Ducha w latach 1926-1944 według kroniki Lwowskiego Seminarium Duchownego

2015

Prace magisterskie
 • Mass media zagrożeniem dla współczesnej rodziny polskiej
 • Duchowieństwo greckokatolickie w dekanacie stryjskim w latach 1939-1948
 • Sfera seksualności w życiu współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Polityka wobec rodziny w Chińskiej Republice Ludowej
 • Problem niepełnosprawności ruchowej we współczesnej Polsce
 • Problem niepełnosprawności słuchowej w Polsce w latach współczesnych

2014

Prace magisterskie
 • Przeżycia z dzieciństwa a osobowość Dorosłych Dzieci Alkoholików w ostatnim półwieczu w Polsce
 • Rodzina Karaimska
 • Utworzenie i rozwój diecezji Tarnopolskiej i jej pierwszy biskup diecezjalny Michaił Sabryha
 • Problem związków partnerskich w Polsce po 1989 roku