2018

Rozprawy doktorskie
 • Marczak Łukasz, Geneza i status zasady zrównoważonego rozwoju w katolickiej nauce społecznej
Prace magisterskie
 • Rak Karol, Współczesne przemiany rodziny w świetle nauczania społecznego Kościoła katolickiego

2017

Prace magisterskie
 • Borkowska Anna, Społeczno-etyczne skutki konsumpcjonizmu. W ujęciu wybranych autorów
 • Miśkiewicz Beata, Uwarunkowania sekularyzacji według Władysława Piwowarskiego
 • Pizun Magdalena, Teorie i metody badawcze wykluczenia cyfrowego
 • Skwarek Sylwia, Społeczno-ekonomiczne podstawy polityki rodzinnej w Polsce. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Szczecińska Kinga, Społeczno-etyczny aspekt zrównoważonego rozwoju. Na podstawie literatury przedmiotu

2016

Prace magisterskie
 • Kończak Jacek, Japoński model przedsiębiorstwa na przykładzie toyotyzmu
 • Nowak Roksana, Znaczenie religii i Kościoła katolickiego w życiu społecznym w ujęciu Janusza Mariańskiego
 • Pabian Paweł, Karla Polanyiego idea społecznego zakorzenienia gospodarki
 • Paszczuk Kamil, Socjologiczne koncepcje zaufania

2015

Rozprawy doktorskie
 • Lenart-Kłoś Katarzyna, Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Markiewicz Anna, Personalistyczne ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Studium socjologiczne
 • Wódka Marek, Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Prace magisterskie
 • Chmielińska Izabela, Innowacje jako czynnik rozwoju. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Kieraga Joanna, Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej. Aspekt społeczno-etyczny
 • Walczuk Katarzyna, Kultura polska w ujęciu Leona Dyczewskiego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Furtak Anna, Sprawiedliwość społeczna w społeczeństwie informacyjnym
 • Zdun Magdalena, Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych
Prace magisterskie
 • Baran Magdalena, Lider biznesu w społecznie odpowiedzialnej gospodarce