2019

Prace magisterskie
 • Rola sportu w tworzeniu tożsamości narodowej
 • Nowa duchowość w polskich badaniach socjologicznych

2018

Rozprawy doktorskie
 • Geneza i status zasady zrównoważonego rozwoju w katolickiej nauce społecznej
Prace magisterskie
 • Współczesne przemiany rodziny w świetle nauczania społecznego Kościoła katolickiego

2017

Prace magisterskie
 • Społeczno-etyczne skutki konsumpcjonizmu. W ujęciu wybranych autorów
 • Uwarunkowania sekularyzacji według Władysława Piwowarskiego
 • Teorie i metody badawcze wykluczenia cyfrowego
 • Społeczno-ekonomiczne podstawy polityki rodzinnej w Polsce. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Społeczno-etyczny aspekt zrównoważonego rozwoju. Na podstawie literatury przedmiotu

2016

Prace magisterskie
 • Japoński model przedsiębiorstwa na przykładzie toyotyzmu
 • Znaczenie religii i Kościoła katolickiego w życiu społecznym w ujęciu Janusza Mariańskiego
 • Karla Polanyiego idea społecznego zakorzenienia gospodarki
 • Socjologiczne koncepcje zaufania

2015

Rozprawy doktorskie
 • Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Personalistyczne ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Studium socjologiczne
 • Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Prace magisterskie
 • Innowacje jako czynnik rozwoju. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej. Aspekt społeczno-etyczny
 • Kultura polska w ujęciu Leona Dyczewskiego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Sprawiedliwość społeczna w społeczeństwie informacyjnym