2014

Rozprawy doktorskie
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych
Prace magisterskie
 • Lider biznesu w społecznie odpowiedzialnej gospodarce
 • Dowartościowanie ojcostwa we współczesnej rodzinie na przykładzie inicjatywy "Tato.Net”
 • Sprawiedliwa globalizacja według Josepha E. Stiglitza
 • Samobójstwo w świetle polskiej literatury socjologicznej

2013

Prace magisterskie
 • Funkcje przedsiębiorcy. Aspekt społeczno-etyczny
 • Ekologizacja konsumpcji. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Józefa Majki koncepcja pracy
 • Wzorce konsumpcji w czasopismach kobiecych. Na przykładzie miesięczników "Świat kobiety " i "Glamour" z 2012 roku
 • Reklama społeczna na podstawie kampanii Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
 • Ewolucja statusu państwa narodowego w dobie globalizacji.
 • Dialog społeczny w Polsce po 1989 roku
 • Stalking w Polsce - występowanie i przeciwdziałanie zjawisku

2012

Prace magisterskie
 • Ewolucja relacji lekarz – pacjent. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Pełna Partycypacja w Zarządzaniu w świetle katolickiej nauki społecznej
 • Postawy społeczne uczestników programu „Rozmowy w toku”. Na podstawie odcinków emitowanych w 2011 roku
 • Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • Uwarunkowania współczesnej konsumpcji dziecięcej
 • Ewolucja modelu rodziny wiejskiej w Polsce po roku 1989. Na podstawie literatury

2011

Prace magisterskie
 • Wykluczenie społeczne w społeczeństwie konsupcyjnym. Na podstawie literatury przedmiotu.