Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.fel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3975-665X