2019Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2016

2015


Staż finansowany ze środków UE


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2012

2007