2018


Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowego





Odznaczenie krajowe resortowe



2017






2016



Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany



Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej




2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej



Recenzja w przewodzie habilitacyjnym




2014




Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej



Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej



2013




2012


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego




2011


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej



Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


2010



Recenzja w przewodzie doktorskim


2009


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Usługi naukowo-badawcze w kraju


2008



Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


Usługi naukowo-badawcze w kraju



2007



2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2004

 • "Patterns of silver on bronze" - An Intertextual Matrix of Imagist Poems
  [w:] Polish Journal for American Studies, Yearbook for the Polish Association for American Studies

 • 2003



  2002


  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


  1990