2016

Rozprawy doktorskie
 • Elements of Hasidic and Christian Mysticism in the Writings of Denise Levertov

2015

Prace licencjackie
 • Aspekty nauczania gramatyki angielskiej dla młodzieży
 • Opowiadania-skuteczny sposób w nauczaniu języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.
 • Zastosowanie opowiadania w nauczaniu słownictwa młodych uczniów
 • Varying language teaching techniques to match students' learning styles
 • Wybrane strategie czytania ze zrozumieniem dla uczniów szkoły średniej.
 • Metody używane w nauczaniu gramatyki w szkołach średnich
 • Nauczanie języka angielskiego z użyciem technologii informatycznej w szkołach średnich
 • Nauczanie słownictwa poprzez czytanie w szkołach średnich
 • Nauka czytania poprzez elementy literatury amerykańskiej
 • Nauczanie słownictwa poprzez piosenki w szkole średniej
 • Rozwiazywanie problemów z dyscypliną w szkole średniej
 • Procesy akwizycji pierwszego i drugiego języka: podobieństwa, różnice i interferencja
 • Zastosowanie gier w nauczaniu języka angielskiego dzieci w szkole podstawowej
 • Wzmacnianie motywacji na lekcjach języka obcego
 • Nauczanie słownictwa poprzez gry w szkole podstawowej
 • Wprowadzenie wyrażeń idiomatycznych z wykorzystaniem piosenek
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji ustnej u uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2014

Rozprawy doktorskie
 • Exploring Liquid Modern Era Phenomena in Selected Novels of Nick Hornby

2013

Rozprawy doktorskie
 • Towards Creative Imagination in Victorian Literature