Dr hab. Sławomir Wącior, profesor KUL oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej  w Cornell Unversity, Ithaca New York oraz American Research Award (Fulbright) w University of Michigan, Ann Arbor jak również The British Council w University of Sussex oraz Friends of the Catholic University w Londynie. Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej KUL od 2012 do 2017 roku. Kierownik Katedry Literatury i Kultury Angielskiej. Redaktor naukowy Roczników Humanistycznych ANGLICA. 

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2022 16:34