2017

Prace licencjackie
 • Funkcjonalności i bezpieczeństwo bankowości terminalowej na przykładzie Banku Pekao S.A.
 • Finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A.
 • Bankowość mobilna na tle innych kanałów bankowości elektronicznej na przykładzie PKO BP S.A.
 • Kredyty konsumpcyjne na przykładzie Banku Pekao S.A.
 • Rozwiązania bankowości internetowej dla osób fizycznych na przykładzie banku BZWBK S.A.
 • Porównanie usług bankowości internetowej i mobilnej na przykładzie PKO BP S.A.
 • Działalność kredytowa banku komercyjnego na przykładzie ING Banku Śląskiego S.A.

2016

Prace licencjackie
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2010-2014
 • Elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowości detalicznej na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Bankowość mobilna w Polsce na przykładzie PKO BP S.A.
 • Bankowość internetowa w Polsce na przykładzie mBank S.A. i PKO BP S.A.
 • Kredyty hipoteczne i ich znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jako sposób ograniczenia ryzyka kredytowego
 • Pasywne operacje bankowe na podstawie Banku Spółdzielczego w Garwolinie
 • Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie banku PKO Bank Polski S.A.
 • Kredyty hipoteczne na przykładzie wybranych banków
 • Formy dystrybucji usług bankowości elektronicznej na przykładach banku PEKAO S.A. i mBanku S.A.
 • Instrumenty ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych banków
 • Rozwój rynku płatności kartowych i mobilnych w Polsce w latach 2010-2015

2015

Prace dyplomowe
 • Ocena działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. na podstaiwe bilansu