Mariusz Szram

2021


Książka naukowa recenzowana
2020
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2019
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Organizacja konferencji krajowej

2018Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieHasło encyklopedyczne


Hasło słownikowe

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym
2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowejArtykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyHasło słownikowe


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2016Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2014


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji

2012


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoRedakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

2011

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejPrzyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego2010
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja w przewodzie doktorskimProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejPrzyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowegoCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Odznaczenie krajowe państwowe


2009
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejCzłonkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2008Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyOrganizacja konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2007

Hasło encyklopedyczne


Hasło w leksykonieKierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSWCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Udział w festiwalu nauki


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


2005Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego


2002
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2001
Hasło encyklopedyczne2000Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany1999


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie1998Książka naukowa nierecenzowana

Usługi dydaktyczne w kraju1997Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1996
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
1995


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie1994


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


1993Artykuł w czasopiśmie


1992


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


1990


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


1989


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


1988

 • "Nieśmiało, ale serdecznie". Spotkanie z ks. Janem Twardowskim
  [w:] Serce Warmii (ISSN: 1427-6968)

 • 1987

 • Działalność naukowa biskupa Jana Obłąka
  [w:] Serce Warmii (ISSN: 1427-6968)
 • Tajemnice herbu Hozjusza
  [w:] Serce Warmii (ISSN: 1427-6968)
 • Herb rodu Hozjuszów
  [w:] Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny na Rok ...

 • 1986


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  1985

 • Tatarzy polscy u Werbistów (sprawozdanie z sympozjum 28.09.1985 r. w Pieniężnie)
  [w:] Serce Warmii (ISSN: 1427-6968)

 • 1983

 • Sympozjum Kromieriańskie
  [w:] Posłaniec Warmiński