Mariusz Szram

Mariusz Szram, ur. 16.02.1965 w Olsztynie, ksiądz Archidiecezji Warmińskiej, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie patrologii, mgr filologii klasycznej. 1983-1989 – studia magisterskie z teologii w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie i na Wydziale Teologii KUL. 1990-1996 – studia magisterskie z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL oraz studia doktoranckie z patrologii i historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL. 1996 – doktorat na podstawie rozprawy Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa. 2002 – habilitacja na podstawie rozprawy Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.). 2003-2008 – kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologicznym KUL. Od 2004 – profesor nadzwyczajny KUL. 2008-2014 – kierownik Katedry Teologii i Literatury Patrystycznej. 2011 – tytuł profesora nauk teologicznych. Od 2013 – profesor zwyczajny KUL. Od 2018 r. kierownik Katedry Patrologii Greckiej i Łacińskiej. 2007-2017 – prezes Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Wiary. Od 2016 r. przewodniczący Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. 2010 – odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę. Stypendysta Uniwersytetu „La Sorbonne” w Paryżu (1996), Uniwersytetu Salezjańskiego i Instytutu Patrystycznego „Augustinianum” w Rzymie (1998), Uniwersytetu Katolickiego „Sacro Cuore” w Mediolanie (1999) oraz Institut Catholique w Paryżu (2002). Wypromował 7 doktorów z patrologii. Autor ok. 200 publikacji naukowych, w tym 5 książek autorskich; współredaktor 10 prac zbiorowych. Członek redakcji półrocznika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae” i półrocznika patrystycznego „Vox Patrum”. Członek stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Patrologów „Association Internationale d’Études Patristiques” w Paryżu, Komisji Bizantynologicznej PAN, Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Wiary, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, Towarzystwa Naukowego KUL. Główne zainteresowania badawcze: myśl filozoficzno-teologiczna (chrystologia, antropologia, eschatologia, aretologia) i egzegeza alegoryczna w tradycji aleksandryjskiej (III-V w.), ruchy heretyckie w starożytnym Kościele, recepcja starożytnej filozofii i literatury greckiej w myśli patrystycznej, metodologia badań patrystycznych.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2020 16:43